Sunday, December 26, 2010

Phan Thi My Tam

Phan Thi My Tam, Vietnamese singer


Phạm Thúy Vy Victoria


Phạm Thúy Vy Victoria, Miss Asian USA 2009.

Tuesday, December 21, 2010

Luu Thi Diem Huong


Luu Thi Diem Huong, Miss Vietnam World 2010

Han Ji Min

Han Ji Min, Korean actress.